The Flatmates episode 18

Its a quiet night for Alice at work. Suddenly shes faced with an emergency. How will she cope? Find out in episode 18 - Emergency - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.