Tỉ lệ người đói giảm nhưng mức giảm còn chậm

Im Mario Ritter with the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The latest Globa...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.