Một thỏa hiệp trong thử nghiệm đối với tội phạm xâm lượt.

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Member countries of the Intern...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.