Bộ phim thu hút tác phẩm "Doctors Without Borders" táo bạo

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Living in Emergency: Stories ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.