Tổ chức lễ kỉ niệm lần thứ 50 của "To Kill a Mockingbird"

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Millions of high school students...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.