[Vietsub+Kara] When a woman loves a man - Westlife - YouTube

Nội dung video

<object width="1280" height="720"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/caleTbONlqQ?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/caleTbONlqQ?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="1280" height="720" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Bình luận

phạm thuận - 01/11/2012 15:25
   

mjh thjk westlife lau lam oyu do

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.