YAO SI TING - How Did I Fall in Love with You.

Beautiful voice, and so emotional appeal =)

Nội dung video

Bình luận

pham hien - 16/12/2011 14:38
   

how did i fall in love with you, oh i don't know

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 16/12/2011 15:18
   

he he. ask your bf???

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.