Yiruma - Love me - YouTube

Pianista, compositore e produttore, un artista molto eclettico che riesce a miscelare nelle sue musiche il sapore orientale a quello occidentale.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.