Mẫu câu thông dụng khi giao tiếp bằng điện thoại

Làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài không thể thiếu được việc giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Anh. Sau đây HelloChao xin chia sẻ một số mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng giúp bạn có một cuộc nói chuyện, trao đổi qua điện thoại hiệu quả.

Making Phone Calls – Khi bạn là người gọi điện

Introducing yourself – Giới thiệu bản thân

 • Good morning/afternoon/evening.  This is (your name) at/ calling from (company name).  Could I speak to ….? – Xin chào. Tôi là…/ gọi điện từ… Tôi có thể nói chuyện với…. được không?

When the person you want to speak to is unavailable – Nếu không kết nối được với người cần gặp

 • Can I leave a message for him/her? – Tôi có thể để lại lời nhắn được không?
 • Could you tell him/her that I called, please? – Bạn có thể nhắn anh ấy/ cô ấy là tôi gọi được không?
 • Could you ask him/her to call me back, please? – Bạn có thể nói anh ấy/ cô ấy gọi lại cho tôi được không?
 • Okay, thanks.  I’ll call back later. – Cám ơn bạn. Tôi sẽ gọi lại sau.

Dealing with bad connections – Trường hợp đường truyền không ổn định

 • I think we have a bad connection.  Can I call you back? – Tôi nghĩ là đường truyền có vấn đề. Tôi có thể gọi lại được không?
 • I’m sorry, we have a bad connection.  Could you speak a little louder, please? – Tôi xin lỗi, đường truyền không được rõ. Bạn có thể nói lớn hơn một chút được không?

Ending the call – Kết thúc cuộc gọi

 • Thank you very much.  Have a good day. – Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn ngày làm việc vui vẻ.
 • Thanks for your help. – Cám ơn bạn đã giúp đỡ.

 

Receiving Phone Calls – Khi bạn là người nhận điện thoại

Answering the phone – Nhấc máy trả lời

 • Company ABC, this is ….  How may I help you? – Công ty ABC, tôi là… Tôi có thể  giúp gì cho bạn?
 • Good morning/afternoon, Company ABC.  How may I help you? – Xin chào, Công ty ABC. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
 • Purchasing department, Frank speaking.   – Phòng mua hàng xin nghe, tôi là Frank.

Getting the name of the caller if he/she doesn’t give it to you – Xin tên của người gọi nếu người gọi không nói

 • May I have your name please? – Tôi có thể biết tên của bạn được không?
 • Who am I speaking with? – Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai được không?
 • May I ask who’s calling? – Có thể vui lòng cho tôi biết tên bạn không?

Responding to a caller’s request – Trả lời yêu cầu của người gọi

 • Sure, let me check on that. – Chắc chắn rồi, để tôi kiểm tra.
 • Sure, one moment please. – Chắc chắn rồi, xin vui lòng đợi.
 • Asking someone to wait on the line – Khi yêu cầu ai đó giữ máy
 • Can I put you on hold for a minute? – Bạn có thể giữ máy một lát không?
 • Do you mind holding while I check on that – Phiền bạn giữ máy để tôi kiểm tra.

Taking a message – Ghi lại lời nhắn

 • He’s/she’s not available at the moment.  Would you like to leave a message? – Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có muốn để lại lời nhắn không?
 • He’s/she’s out of the office right now.  Can I take a message? – Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?

Ending the call – Kết thúc cuộc gọi

 • Is there anything else I can help you with?……Okay, thanks for calling.  – Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không? … Cám ơn bạn đã gọi.

  Cuối cùng, xin thân tặng các bạn Quà Tặng Miễn Phí - “1001 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Thông Dụng Nhất”. Bao gồm video, audio và text.


  Nguồn: Sưu tầm.

GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

  Hướng dẫn học giỏi tiếng Anh
  & Hỏi Đáp về cách học đúng các kỹ năng
  với thầy Phạm Việt Thắng - Đồng sáng lập HelloChao.vn
  ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN VỚI CÁCH HỌC SAI!