MẸO PHÁT ÂM CỰC CHUẨN

Bạn sẽ thực sự thấy hiệu quả ngay từ lần đầu tiên áp dụng. Nói giọng bản xứ sẽ trong tầm tay mà thôi!

1. vowel + vowel

Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.

Ví dụ:

She is ---> She yiz

The attention ---> Thee yattention

I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.

Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.

Ví dụ:

Doing ---> Do wing

to Atlanta ---> to watlanta

2. consonant + vowel

Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.

Ví dụ:

Travel on ---> trave-lon

Look up ---> loo-kup

3. consonant + consonant

Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm

+ Nhóm 1: B/P, V/F, M. Ví dụ: deep music

+ Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE. Ví dụ: not simple

+ Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG. Ví dụ: sing clearly

4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh

Ví dụ:

I wrote you ---> I wro-ch-you

did you ---> did-j-you

sugar ---> Shugar

who's your boss ---> who-zh-your boss


GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

    Hướng dẫn học giỏi tiếng Anh
    & Hỏi Đáp về cách học đúng các kỹ năng
    với thầy Phạm Việt Thắng - Đồng sáng lập HelloChao.vn
    ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN VỚI CÁCH HỌC SAI!