TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT CĂN BẢN – góc nhìn chuyên gia

Những chia sẻ về Tiếng Anh cho người mất căn bản của thầy Phạm Việt Thắng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn xa hơn những gì chúng ta nghĩ !TÓM TẮT NỘI DUNG VIDEO


Tại sao bạn lại bị mất căn bản Tiếng Anh

Từ trước đến giờ, chúng ta học và bị mất căn bản Tiếng Anh nhưng thực sự cách học của chúng ta từ trước tới giờ không có căn bản. Chính học không có căn bản cho nên mình không có căn bản chứ không phải lại có căn bản mà lại mất.

Nghĩa là chúng ta học để hiểu khái niệm, chứ không hiểu cách vận dụng của nó. Rồi cuối cùng chúng ta học để phục vụ thi cử, thi đậu rất cao, ý nghĩa và cách trả lời nhưng tính ứng dụng không có.

Những ví dụ được đưa vào tính từ trạng từ, ý nghĩa trong một câu để biến câu đó thành không thực tiễn nhưng khi đi thi thì rất lý tưởng. Người ta lồng vào tất cả ngữ pháp hàn lâm trong một câu rồi từ đó nhận ra các điểm mấu chốt của ngữ pháp hàn lâm và làm đúng bài thi.

Và điểm số thi rất cao, học sinh giỏi nhưng cuối cùng lại không có căn bản, do cách học không có căn bản. Ngữ pháp hàn lâu: thì, câu bị động, tường thuật..vv nên học để tham khảo và dành cho giáo viên và nhà ngôn ngữ. Đôi khi Tiếng Việt chúng ta không biết biện pháp tu từ, ẩn dụ, nhân hóa nhưng lại nói rất trơn tru, rành rọt.
Ngữ pháp ứng dụng

Chúng ta cần học ngữ pháp ứng dụng: Học cụm cố định để nói ý hoàn chỉnh. Cộng với ngữ pháp bình thường thì mới diễn tả chính xác. Trong tiếng Anh có hàng ngàn cụm như vậy, đây là một vài cụm tiêu biểu.

Ví dụ:
I go to school.
I go to work.
I make a phone call.
I don’t stay up late.

Những cụm này có được là do sự hình thành ngôn ngữ từ bé tới nhỏ, sự nhắc đi nhắc lại, sửa của người lớn ngày này qua ngày khác thì mới nhớ và suy diễn ra được.

Bạn chỉ cần lấy cụm chính, ý hoàn chỉnh thêm thắt trạng từ, chia thì phù hợp sẽ hình thành nhiều câu khác nhau và đó là thứ đáng học. Chỉ có cách học thuộc lòng trong câu, trong cụm. Bạn phải biết cách rút ra từ những câu mới có thể học hiểu sâu được.

Cách tiếp cận của Hellochao

Cho bạn nhiều ví dụ thực tiễn, nghĩa là những câu gần gũi trong cuộc sống, ví dụ thực tiễn và từ đó hiểu những điểm căn bản để bạn hiểu.

Học được câu ứng dụng và hiểu được căn bản như một đứa trẻ tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ lên 10. Nếu sai cách sẽ giết chết thời gian, tiền bạc, cơ hội vô ích.

175 bài học gồm 175 điểm ngữ pháp căn bản có hàng ngày câu ví dụ thực tiễn, căn bản, đủ mọi lĩnh vực để bạn nạp như lúc nhỏ trẻ em được nạp ngôn ngữ thông qua ý hoàn chỉnh, nhiều ví dụ để ứng dụng chứ không phải đi thi.

Bạn đạt được gì khi học ở Hellochao?

Bạn sẽ hiểu được ngữ pháp hàn lâm + ngữ pháp thực hành
Không sợ sai khi ghép thêm từ thành câu do có nhiều ý hoàn chỉnh trở thành nhiều câu hoàn chỉnh.
Giao tiếp tự tin 4 kĩ năng: nghe nói đọc viết.
Bạn chỉ cần học 1 lần, học rút ngắn giai đoạn, học nhanh được nhưng tốt nhất là học một bài/ngày.

GÓP Ý & BÌNH LUẬN:

Lên Top

    Hướng dẫn học giỏi tiếng Anh
    & Hỏi Đáp về cách học đúng các kỹ năng
    với thầy Phạm Việt Thắng - Đồng sáng lập HelloChao.vn
    ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN VỚI CÁCH HỌC SAI!