A letter to my dear - Thư gửi con yêu

Nội dung video

Bình luận

Công Chúa Nhỏ - 19/10/2011 16:30
   

song, pictures n' words.... so touched 

Uyên Phạm - 19/10/2011 18:02
   

yup ^_^

sahin - 11/11/2011 13:02
   

both love and music are the same, the one never dies and the other never sleeps!

sahin - 11/11/2011 13:05
   

my dad and mom always stand by my side, i'am very happy about that!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.