Forever - Stratovarius (HQ) - YouTube

Forever - Stratovarius.

Nội dung video

Bình luận

sahin - 11/11/2011 13:28
   

both love and music are the same, the one never dies and the other never sleeps!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.