A Middle-Aged Game Show for Teens.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Question: Which program is in Guinness World Records as the worlds longest runnin...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.