Anerican Voice Accent Training Module @ www.letstalk.co.in.

Sound Like a Native English Speaker Even though you know the vocabulary and the endless grammar rules, you still find it difficult to pronounce English words...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.