Building Art Out of Legos.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Legos are not just for children. They can become works of art in the hands of adul...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.