Các quốc gia và các lực lượng đảm bảo sẽ cho 12 tỷ đô-la để phòng chống bệnh AIDS, sốt rét và lao

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish International...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.