Declan galbraith - An angel - YouTube

About Declan: Declan was born on December 19, 1991 in England. [update 2012] He has a new soundcloud site at http://soundcloud.com/dgalbraith, showcasing dem...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.