ESL Learning English - How To Say I love you - Ingles - 英語 - 美语 - English - YouTube

3 Cách diễn đạt khi nói I love you : sincerely , sarcastically , romantically

Nội dung video

3 Cách diễn đạt khi nói I love you : sincerely , sarcastically , romantically

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.