Express English: Hope (Niềm hy vọng)

Every week we ask you a different question. Hear what people in London say, then join the conversation! What are you hoping for? This is what some people in ...

Nội dung video

Bình luận

NiCoTocDai - 06/10/2011 17:45
   

All my dream come true !! :)

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.