Express English: Freedom (Sự tự do)

Every week we ask you a different question. Hear what people in London say, then join the conversation! When do you feel free? This is what some people in Lo...

Nội dung video

Bình luận

Tran Phuong Trang - 17/08/2011 12:07
   

I like  Express English!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.