Express English: Shopping (Mua sắm)

We asked people in London: Whats the best and worst thing about shopping, where you live? Listen to what they told us and join the conversation at http://...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.