Express English: Your ideal trip (Ý tưởng về chuyến du lịch)

What would be your ideal trip? Read and hear what some people in London told us then join the conversation at: http://bbc.in/mbiYxI

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.