Express English: Bridges (Chiếc cầu)

Every week we ask you a different question. Hear what people in London say, then join the conversation! This week: whats your favourite bridge and why? Join...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.