Far From Any Ocean, a Home for Dolphins.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Each year, more than 2,000,000 people visit the Seven Seas exhibit at the Brookfie...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.