[HD] Steve Jobs - 2007 iPhone Presentation ( Part 2 of 2 )

The iPhone was introduced at the Macworld Conference Expo 2007 with a keynote address from San Franciscos Moscone West.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.