Hệ thống chăm sóc mắt Aravind của người Ấn Độ giành giải Hilton

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish An eye care organization in In...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.