IPA: International Phonetic Alphabet Quiz -- American English Pronunciation - YouTube

ESL students can quiz themselves with this IPA / International Phonetic Alphabet symbol test. Listen to the sounds of American English pronunciation and match them with the right symbol. http://www.RachelsEnglish.com/IPA_test -- along with more videos and exercises to improve your spoken English / American English pronunciation. Cải thiện nói tiếng Anh Mỹ / 음성 미국 영어를 향상 / 話されているアメリカ英語を向上させる / Улучшение говорил американский вариант английского языка / Meningkatkan berbicara bahasa Inggris Ameri

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - 29/05/2012 18:38
   

Thank you!!!

truongxoan_186 - 29/05/2012 19:53
   

minh ko bt cach dang nhap nhug video nay .ban chi dc ko .ban nen tim m dang nhap them nua nha

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - 29/05/2012 21:23
  

Ý của bạn là post video lên trang web này hả?

truongxoan_186 - 05/06/2012 19:23
   

ua ;minh ko bt cach nao het

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - 05/06/2012 20:56
   

Ban chi can copy link video tu youtube hay clip, roi vao muc video, chon them video moi. Lam theo huong dan la ok...:)Hoàng Tuấn Anh - 21/06/2012 10:01
   

a great video to practice pronunciation, thanks

nguyen minh tan - 08/08/2012 15:06
   

i will practice proonunciation with this video everyday!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.