[Koreas Got Talent] Ep.1 Sung-bong Choi - English Subtitle

I heard he went to Art High School, but he could barely graduate because of his financial problem. I bet he couldnt get private lessons or support for his v...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.