Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 10

In the final segment of their joint interview, Bill and Steve field questions from the audience at D5. All Things Digital Text

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.