Steve Jobs explains the rules for success

You need a lot of passion for what youre doing because its so hard. Without passion, any rational person would give up. So if youre not having fun doing it,...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.