Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 9

Steve and Bill reveal the greatest misunderstanding about their relationship, joke with Walt and Kara and receive a standing ovation from the crowd as they...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.