Learning English - Lesson Eighty Six - PENANG / MALAYSIA - YouTube

In this special lesson we explore the island of Penang, which is in Malaysia. We also visit the Cameron Highlands. Malaysia has a strong historical connectio...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.