Learning English pronunciation - "Bad" & "Bed" - Can you tell the difference?

Join our FREE membership program to download this video at http://www.sozoexchange.com/category/quizzes/ Can you tell the difference? Today, we are going to ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.