Lesson 9b - ADVANCED STRESS PATTERNS - English Pronunciation

PART TWO of a lesson in THREE parts. Topic: Stress in phrases and sentences. Part B presents two new rhythmic patterns to practice. Level: advanced.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.