Lesson 10b - INTONATION - English Pronunciation

PART TWO of a lesson in FOUR parts. Topic: Falling and Rising Intonation. Part TWO offers practice with falling intonation. Levels: intermediate to advanced.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.