Mở ra bí mật di truyền của một thanh sô cô la.

Im Mario Ritter with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Cacao or cocoa t...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.