Mối quan tâm mới dành cho những người làm ca-cao trẻ em ở Bờ Biển Ngà và Ghana

Im Alex Villarreal the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Chocolate comes fr...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.