Nạn Buôn Người một vấn đề tại các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Each year since two thousand o...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.