Obama ký phiếu chi để bảo vệ nghề giáo viên.

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish President Obama signed legislati...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.