Trường đại học Hồi giáo mở tại Mỹ với những hy vọng và ngờ vực.

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Zaytuna College is a new four-ye...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.