Perfect Glee Lyrics - YouTube

Glee Perfect Lyrics: Made a wrong turn once or twice Dug my way out, blood and fire Bad decisions, thats alright Welcome to my silly life Mistreated, mispla...

Nội dung video

<object width="960" height="720"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b667OAbk2Ss?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b667OAbk2Ss?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="960" height="720" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.