Spoken English Lesson 01 - ESL lesson with Vocabulary Phrases | speak Fluent English

Esl English Lesson 01 : http://www.letstalkpodcast.com In business and in life, you never know whats going to happen, and so if something unexpected comes u...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.