Stand By Me Cover - ukulele with Lance

This song is dedicated to Mike :) Lances friend here in Youtube who gave him this awesome Mainland Uke :) Lance took a long while to really practice this so...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.