Teaching Phonics - 44 Sounds of English (Part 1)

There are 44 sounds in the American English language and this video shows them all. Use this phonics video to teach pre-k, kindergarten, first grade, and any...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.