TEDxManhattanBeach - Thomas Suarez - iPhone Application Developer... and 6th Grader - YouTube

Thomas Suarez is a 6th grade student at a middle school in the South Bay of Los Angeles. When Apple released the Software Development Kit (SDK), he began to ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.