Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Stay In Touch (VOA) - YouTube

Nội dung video

Bình luận

nhanbeo911 - 14/07/2013 23:27
   

thanks

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.