The Flatmates episode 17, from BBC Learning English

Michal books tickets for his upcoming date with Helen in episode 17 - Booking tickets - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.