The Flatmates episode 13

Tim has tells Alice a surprising secret about their landlord. Find out who in episode 13 - Tim spills the beans - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.