The Flatmates episode 14

Tim is working in the department store when a customer drops something. Find out what, in episode 14 - Tim strikes it rich - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.